Kender du de tre søjler i stressbehandlingen?

Hvis din stressrehabilitering skal lykkes, er det vigtigt at den står på tre søjler:

  • Viden
  • Terapi
  • Adfærd

Rigtig mange er ikke klar over dette, og kommer måske kun til at stå på én søjle, eller to. Det giver desværre rigtig stor risiko for, at stressbehandlingen enten ikke lykkedes, tager meget lang tid eller at, der kommer hurtige tilbagefald af stress. 

Herunder vil jeg forklare de tre søjlers indhold. 

Viden

Viden er simpelthen viden om hvad stress er, hvad der er sket i dit nervesystem og hvordan du får rehabiliteret din stresstilstand. 

Det deler jeg op i viden på tre planer:

  • din indre stresstilstand
  • dig i samklang med omgivelserne
  • omgivelsernes påvirkning

Din indre stresstilstand er vigtig at få klarlagt og forstået, for at du ved hvad der lige nu sker i dit nervesystem og hvorfor det er vigtigt at rehabilitere.

Dig i samklang med omgivelserne kan synligere hvordan dine omgivelser kan påvirke og aktivere dit nervesystem, men også hvor og hvordan du måske bliver unødigt aktiveret.

Omgivelsernes påvirkning er vigtigt, fordi man også er nød til at forholde sig til om man i har befundet sig i usunde miljøer. Man kan nemlig ikke forvente at komme sig over stress, hvis man går direkte tilbage i det usunde miljø. Arbejde, som privat. 

Terapi

Terapien er vigtigt fordi det er her man opnår evnen til at skifte tilstande i nervesystemet, forløse ophobet stress og traumer, samt får nye, bevidste som ubevidste handlemåder indlært i krop og nervesystem. Jeg anvender psykoterapi med afsæt i primært Somatic Experiencing og andre kropsligt forankrede psykoterapeutiske tilgange.

Hvor den første søjle Viden er en mental praksis, så er Terapi en kropslig sansende praksis. Det betyder at man gennem terapien lærer sin krop og nervesystem at kende indefra. Sansning eller kropsfornemmele er derfor afgørende. Hvordan reagerer mit nervesystem egentlig på at gå ind på mit arbejde? Hvilke signaler giver min krop lige før jeg bliver overvældet? Hvordan føles min angst hvis jeg gør sådan? 

Jo større sikkerhed vi føler i egen krop, des lettere bliver det at rehabilitere stress. Omvendt ved vi også fra videnskaben at, stress giver større usikkerhed i krop og nervesystem. Så at genetablere en grundlæggende kropslig sikkerhed er afgørende. Da vi nu også ved at kroppen påvirker tankerne – og ikke omvendt – vil negative tanker og tankemylder følge de forandringer der skabes i kroppen. Og med tiden vil de blive mindre påtrængende og lettere at håndtere. 

Adfærd

Adfærd er en rammesætning af dit liv i din rehabiliteringsperiode. Hvordan understøtter du bedst rehabilitering i døgnets 24 timer. Hvad er godt at foretage sig og hvad bør man sortere fra. I hvor lang tid skal denne rehabilitering foregår, og hvordan planlægges transitionen fra rehabilitering til normal hverdag igen? Der kan være tale om planer, skemaer, tidsrammer og andet. En rehabilitering kan involvere en sygemelding, men behøves ikke at gøre det. Det er dit nervesystems tilstand der afgør det. 

Adfærd kan også være små kropslige øvelser, som kan være gode at foretage i løbet af dagen. Bestemte bevægelser med arme og ben. Brug af fx bolde eller andre genstande. Gående meditationer, eller kropssansninger med afsæt i mentale tilstande. 

Kilder:

De Tre Søjler er tilvejebragt på baggrund af min egen erfaring, og på baggrund af følgende litteratur m.m.

Levine, P.A. (2012), Den tavse stemme – hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære.

Levine, P.A. (2017), Traume og hukommelse – en praktisk vejledning i at forstå og arbejde med traumatiske erindringer – hjerne og krop i en søgen efter den levende fortid.

Matzau, M., (2009), Stresscoaching – coaching i grænselandet.

Nhất Hạnh, T. (1975) The Miracle of Mindfulness.

Prætorius, N.U. (2007), Stress – Det moderne traume.

Sigel, D., (2016), Mindsight.

Van der Kolk , B. (2019) , Kroppen holder regnskab.

Weeke, U.R., (2018), At danse med nervesystemet.