Gør det her og bliv aldrig mere stresset igen. NOT !

Kender du det med, at du har læst jeg ved ikke hvor mange artikler, bøger, pjecer og spalter i damebladene om hvordan man undgår eller håndterer stress? Måske har du endda efterkommet 70-80 % af rådene. Noget med kost, motion, natur og noget med meditation. Og har det virket?

Problemet med denne tilgang er flere ting. Et er at hele ansvaret lægges på individet. Vi skal hver især gøre alle disse ting, og så kan vi undgå stress. Hvis vi så bliver stressede alligevel, så er det vores egen skyld. Når individet tillægges hele skylden for stress, så fjernes ansvaret fra mange af de ydre omstændigheder der i denne tid forvolder så meget stress. Et samfund der kræver meget af os, forventningspress på vores personlige præsteren og ikke mindst et arbejdsliv, der for rigtig mange faggrupper er blevet besparet, presset og effektiviseret i sådan en grad, at mange føler at de ikke kan stå inde for det arbejde de udfører.

Et andet problem er at vi med denne tilgang til stress, ikke helt har forstået hvad stress handler om. Stress er ikke bare hjernens uhensigtsmæssige handlemønster. Stress er en reaktion fra både hjerne OG krop, hvis vi absolut skal skille de to ad. Rent faktisk er det én enhed. Stress er en neurobiologisk mekanisme i vores kropslige system. Vores kropslige system, som indeholder både hjerne og krop, er meget smart og vil for enhver pris forsøge at holde os i live. Derfor er vi indrettet med et system der kan aktivere tilstanden STRESS. Det er med til at holde os i live.

Desværre er denne aktivering i vores nervesystem ikke sund over længere tid. Men det ved vores kropslige system også. Så hvis vi ikke selv – med vores tænkende del af hjernen – stopper op og holder op med at udsætte vores organisme for ting der kan stresse og aktivere vores stresstilstand, så vil kroppen tage over, og på en eller anden måde sætte en stopper for os. Nogle går simpelthen ned med stress, som det hedder. Andre bliver alvorligt syge. Nogle udvikler kronisk invaliderende tilstande. Og andre igen blivet plaget af psykiske lidelser, som desværre har den virkning af stressen igen personliggøres.

Min pointe med dette er, at vi skal forstå at stress er neurobiologi. Stress er en naturlig reaktion. Stress er noget vi bliver syge af i længden. Stress er ikke noget vi kan eller skal tænke os ud af. Stress er simpelthen noget vi ikke bør have eller være i længere tid af gangen.

Og det leder mig hen til min sidste pointe og problematik ved hele tiden at servere en masse råd til hvordan man undgår stress. Vi gør nemlig på den måde stress, til noget vi skal tænke og handle os ud af. Stress kræver i sagens natur ‘ikke-handling’. Stress kan også beskrives som en aktivering af vores nervesystem (autonome nervesystem). Forstår vi stress på den måde, forstår vi også at vi bliver nødt til at – så at sige – “deaktivere” denne aktivering.

Aktivering opstår oftest grundet meget høje krav, umulige krav og for intense aktiviteter over længere tid. Derfor kan man ikke vedblive i en udsættelse for disse krav og samtidig blive fri af stress. Man skal altså skånes. Man skal forholde sig i ro. Man skal ikke gøre en masse, for at blive stress fri. Man skal gøre MINDRE. Det er bl.a. en af årsagerne til at det kan være afgørende at få den rette støtte og rådgivning, når man er ramt af stress. Ro og hvile vil nemlig føles som det mest unaturlige for et stresset system. Men det er også det mest virkningsfulde og det eneste der i sidste ende hjælper.

Og så er livet jo også sådan indrettet at vi for tid til anden vil møde situationer der kan få os til at føle os stressede. Vi får pludselig for mange opgaver på arbejdet. En af vores nærmeste bliver alvorligt syge. Eller “det hele ramler over os på én gang”. Det er i mere eller mindre grad en naturlig del af livet. I disse situationer ville det være usundt hvis vi ikke føler os stressede. Stressen skal nemlig få os til at stoppe op. Tage den med ro. Lukke ned for andre opgaver og aktiviteter i perioder, der kræver mere af os.

At tro at vi med en række gode råd skal overdøve eller regulere stresssignalerne, som en anden jægersoldat, er en forkert og usund måde at administrere sit liv på. For selv jægersoldater kan bryde sammen og få nok. Og hvad gør man så? Derfor er det langt sundere at forstå at stress er noget der skal stoppes, eller et tegn på at noget andet skal stoppes, før at vi bliver så stressede at vi bliver syge af det. For én ting er sikkert, er du først dér hvor du for alvor føler dig stresset, så er du allerede langt ude over den periode hvor stress er naturlig, og din krop er allerede begyndt at sende signaler om at det er tid til at stoppe op. Du er altså i en hvis forstand allerede blevet syg af stress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *