Derfor skal du have behandling af din stress

Skal stress behandles? Og kan jeg ikke bare gå til læge eller en psykolog? Hvad betyder det at få behandlet sin stress? … Det skal jeg svare dig på her.


Stress SKAL behandles. Men den egentlige behandler er dig selv. Hvis du er stresset er din hjerne og krop dog midlertidigt slået så meget ud af kurs, at du har behov for råd og vejledning udefra.

Dine stresshormoner vil med meget stor sandsyndlighed “overbevise” dig om forkerte strategier, nemlig dem du har benyttet lige ind til dette tidspunkt. Formegentlig noget med at tage dig sammen, “give den en skalle”, “jeg kan ikke stoppe nu”, “bare én uge/dag/time mere”, “man kan sove når man bliver gammel” etc. Disse sætninger var okay ind til et vidst punkt. Føler du dig stresset og søger råd og vejledning – hvilket jeg formoder du gør da du læser dette – så er tiden inde til at anvende en anden strategi.

Stresshormoner skal nemlig ikke konstant være i vores krop i så højt niveau at vi føler os påvirket negativt, som fx søvnbesvær, koncentrationsbesvær, let til tårer, rysten på hænderne, muskelspændinger mm. Det vil over tid nedbryde krop og hjerne og kan føre til meget langvarige eller kroniske men og skader.

Desværre kan man ikke forvente behandling eller vejledning hos hverken læger eller psykologer. Det er der mange årsager til. Min oplevelse har været er der mangler viden om hvad stress egentlig er og hvordan det behandles. Mange er (stadig) af den opfattelse at stress er viljestyret og kan behandles kognitivt (indlæring af nye tankemønstre). Med denne opfattelse ignorerer man den kompleksitet stress rummer. Mange der er ramt af stress når til et punkt, der er langt, langt væk fra den kognitive rækkevide, og det skyldes at de områder i hjernen som dominerer under stress ligger “dybere” i hjernen og har større lighed med et dyrs overlevelsesstrategi.

Man bliver altså nødt til at anvende metoder der kan “fange” disse områder i hjernen. Kender man til disse metoder, kan man også – når nervesystemet er klar til det – arbejde med at forløse oplevelser/følelser/automatiske reaktioner/træthed som ofte kommer i kølvandet på alvorlig stress. Nøjagtig som man ser det hos mennesker der har været udsat for et pludseligt traume.

Men første skridt i behandlingen af stress er at tilrettelægge den strategi lige netop dit nervesystem har brug for for at kunne nedbringe niveauet af stress-hormoner. Der kan endda være tale om her og nu øvelser som har øjeblikkelig virkning. Det kan være øvelser der tages med hjem og som skal udføres på bestemte tidspunkter. Det kan også være at det er relevant at lave en dags- eller ugeplan. Og så kan det til sidst også være et overblik over aktiviteter der enten er gode eller skadelige for et stresset nervesystem.

Det første skridt kan tage noget tid. Succesen ligger i hvor god du er til at overholde den plan, der for mange vil virke helt ulogisk og måske endda skræmmende. Det er godt med en solid støtte i denne periode, fra en uvildig person der har forståelse for hvad du gennemgår. F.eks. en stressbehandler. Det er let at blive slået omkuld og tilbage til stress af dine nærmeste, af arbejdsgiver eller myndigheder.


Næste skridt vil være at identificere de stressore der er i dit liv og som har affødt den tilstand du er i nu. For at bruge en analogi, så har man som stresset drukket af en forurenet kilde. Du kan godt blive rask ved at stoppe med at drikke fra den et stykke tid, men du bliver syg hvis du går tilbage og drikker fra den igen. Så spørgsmålet er: Hvad er der i den kilde? Som stressramt har man måske en idé om hvad der har været skyld i at man bliver ramt af stress, men højest sandsynligt har man også vænnet sig til og normaliseret omstændigheder der reelt er meget usunde. Man har så at sige vænnet sig til den dårlige smag i den forurene kilde. Derfor er det nødvendigt at få hjælp til at identificere de områder der er usunde og som man i fremtiden bør undgå.

Det sidste skridt er at tage fat en lidt dybere opløsning af det aftryk som stressen kan have skabt i dit nervesystem. Det er det der kan forhindre dig i at føle dig “normal” eller som dit gamle jeg. Nogle oplever angst eller angstlignende tilstande, åndenød i bestemte situationer, hjertebanken, spændinger i kroppen, svimmelhed eller smerter bestemte steder i kroppen. Det kan også være undgåelse af bestemte situationer eller en følelse af at man er “lukket ned” eller ude af sig selv. Hvis man oplever tilstande som disse, kan det være meget smertefuldt, invaliderende og pinagtigt. Her er det vigtigt at have en behandler der kan håndtere et nervesystem der på den måde er påvirket. Behandlingen skal ske med rette værktøjer og i roligt tempo, så man ikke igen stresser nervesystemet.

Hvis du søger behandling af stress hos mig, lægger vi en plan sammen, så du kan komme igennem alle trin af behandlingen i det helt rette tempo. I den første del af behandlingen tilbyder jeg hyppige telefon-opfølgninger, så du ikke skal ud af døren og gennemføre en hel time terapi, da dette ofte er for meget i starten. I de kommende faser tager vi det gang for gang.

Mit råd til dig er: Undervurder ikke kraften i at få et andet menneske til hjælpe dig !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *